วิธีที่ 1  สั่งสินค้าผ่านทาง LINE

 

หลังจากลูกค้าเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Application LINE เรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดสินค้า หรือสอบถามสินค้ามาทาง LINE หลังจากนั้นทางบริษัทจะส่งใบออเดอร์ พร้อมวิธีการชำระเงินให้คุณลูกค้าทาง LINE  หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้คุณลูกค้า ส่งสลิปการชำระเงิน ตามด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้เรา ถือว่า “การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”

วิธีที่ 2  สั่งสินค้าผ่านโทรศัพท์

คุณลูกค้าโทรมาแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นทางบริษัทจะส่งใบออเดอร์ พร้อมวิธีการชำระเงินให้คุณลูกค้าทาง LINE หรืออีเมล์ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้คุณลูกค้า ส่งสลิปการชำระเงิน ตามด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้เรา ถือว่า “การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”

วิธีที่ 3  สั่งสินค้าผ่าน Facebook

 

คุณลูกค้าเลือกสินค้า แล้วแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการมาใน Inbox ทาง Facebook หลังจากนั้นทางบริษัทจะส่งใบออเดอร์ พร้อมวิธีการชำระเงินให้คุณลูกค้าทาง หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้คุณลูกค้าส่งสลิปการชำระเงิน ตามด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้เรา ทาง inbox ถือว่า “การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์”